Contact

Contact

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening, vul het contactformulier in of neem telefonisch contact op met Gerard op 't Hoog (06-39431160)

Over ons

De Farmaspecialist is de logische  medicatie partner voor zorginstellingen die het medicatieproces voor en met u regelt zodat u weet dat de kwaliteit blijvend adequaat is geborgd tegen een voor u acceptabele prijs. Wij regelen de verankering van de 'Veilige principes in de medicatieketen' in werkwijze en gedrag van de zorg, hoe de richtlijnen  'Medicatieoverdracht in de keten' en 'Handreiking werkvoorraad' geïmplementeerd moeten worden, de veiligste en meest voordelige inrichting van uw Electronisch Voorschrijf Systeem (EVS) maar ook hoe u om moet gaan met medicatie reviews of FTO's. Wij nemen dit mee in onze audits en analyses en borgen dit in protocollen en werkinstructies en desgewenst na evt. aanbestedingen in contracten en KPI's met apothekers. Bovendien kunnen wij het medicatieproces ná een aanbesteding begeleiden. Bijvoorbeeld door onze praktische opleidingen en begeleiding van uw teams. Met 25 jaar ervaring in de farmaceutische sector,15 jaar in instellingsfarmacie voor care-instellingen, meer dan 600 uitgevoerde locatie-audits en meer dan 50 ondersteunde instellingen bent u verzekerd van de meeste kennis en praktische ervaring die op dit terrein beschikbaar is. Gespecialiseerde farmaverpleegkundigen staan voor u klaar. Graag luisteren wij naar uw behoefte!

Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot Gerard op ’t Hoog, via het contactformulier of mobiel 06-39431160. Mocht u meer willen weten over zijn professionele achtergrond, klik dan op zijn naam en lees verder op LinkedIn.


 

Ervaringen

“Ik werk inmiddels meer dan vijf jaar met Gerard op’t Hoog als zelfstandig adviseur. Het heeft ons opgeleverd dat de kwaliteit van ons hele proces van medicijnbeheer en medicatieverstrekking  fors is verbeterd. De fouten zijn zowel in ernst als in aantal afgenomen. Tegelijkertijd zijn onze kosten met meer dan 20% verminderd. De relatie met onze apotheker is beter en zakelijker.  Het heeft ons dus veel gebracht. “

Drs. Roel Hermanides, Novadic-Kentron Groep