De medicatiespecialist voor
zorginstellingen in de caresector

Contact

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening, vul het contactformulier in of neem telefonisch contact op met Gerard op 't Hoog (06-39431160)

De Farmaspecialist

Wij kennen uw farmaceutisch proces vanuit de praktijk omdat dit ons specialisme is en wij dagelijks in de zorg meelopen!

Wij bieden dan ook  zeer praktische begeleiding voor kleine en grote zorginstellingen in de care-sector bij het medicatieproces, intra- en extramuraal, in het hele land. De vraagstelling variëert van een second opinion tot een toets op marktconformiteit en van een eenvoudige medicatie audit, ondersteuning bij problemen met de IGZ of hercertificering, het compleet (her)organiseren van het medicatieproces in de instelling, tot het opzetten/ begeleiden van alle soorten aanbestedingen of scholingen. Ingeval van een herorientatie op uw apotheekfunctie kennen we de voor u passende apothekers al vele jaren en zorgen ervoor dat de invulling van uw medicatie proces transparant en tegen de laagste prijs wordt georganiseerd, desgewenst na een offerteronde, met als resultaat de beste apotheekleverancier voor uw specifieke situatie.


 

Actueel

Groepstrainingen omgaan met medicatie voor thuiszorgteams

Veel thuiszorgteams worstelen met het thema medicatieveiigheid omdat regels en praktijk regelmatig botsen. In deze training worden praktische handvaten aangereikt om hier op een methodische wijze mee om te gaan. Resultaat is een veel hoger bewustzijn van het belang van veilig medicatie toedienen. Het team leert beter nadenken over dit thema, beter vastleggen van de afspraken en afstemmen met elkaar én met de client. Ook het omgaan met artsen en apothekers is een belangrijk thema. 

 

Verpleeghuizen verbeteren medicatieveiligheid

De medicatieveiligheid in verpleeghuizen is sterk verbeterd, onder meer dankzij de extra aandacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor het onderwerp. Lees verder..