Contact

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening, vul het contactformulier in of neem telefonisch contact op met Gerard op 't Hoog (06-39431160)

Aanpak

Deze hangt uiteraard af van uw primaire vraagstelling. Vaak wordt onze hulp ingeroepen na een HKZ- of IGZ inspectie die tekortkomingen laat zien. Graag starten wij dan met praktische medicatie-audits op locaties. Maar ook indien u een aanbesteding wenst te organiseren starten wij veelal met korte en praktische medicatie audits op één of meerdere locaties. Met de verkregen inzichten wordt een concreet plan van aanpak op maat met u opgesteld met resultaatafspraken. Wanneer één of meerdere onderdelen van het medicatieproces onvoldoende functioneren wordt hierop een verbeterplan gemaakt. Als voorbeelden kan gedacht worden aan het omgaan met opiaten, dubbelcontrole van risicovolle medicatie, samenwerkingsafspraken met eerstelijns-partners als huisartsen en apothekers, afspraken over medicatieoverdracht vanuit ziekenhuizen of het scholingsniveau van uw medewerkers. Wanneer een bepaalde locatie kwalitatief achterblijft op andere locaties wordt hierop de focus gelegd.

Uw werkwijze als organisatie en de bevindingen uit medicatie-audits bepalen bij een eventuele aanbesteding de op te stellen leveringsspecificaties voor de mogelijke aanbieders. Met name de door u gewenste balans in kosten en kwaliteit vormt een belangrijk onderdeel. Met de verkregen heldere vraagstelling benaderen wij dat deel van de apothekersmarkt dat hieraan kan voldoen en gaan offertes opvragen. Samen met u en alle beschikbare benchmark-gegevens uit onze ruime ervaring hiermee wordt een apotheekleverancier gekozen en contractueel vastgelegd. Graag begeleiden wij voor u de uitvoering van het contract door de (nieuwe) leverancier aan de hand van geformuleerde KPI's.

Voorbeelden van onze activiteiten:

 • Medicatie-audits; meer dan 600 uitgevoerd bij zo'n 50 instellingen in afgelopen 6 jaren. Resultaat van onze audit's: u weet waar u staat en kunt op basis van feiten uw keuzes maken, gevoed door onze praktische adviezen.
 • Kostenbenchmark; wij voeren voor u een analyse uit aan de hand van benchmark- gegevens waardoor u, eventueel begeleid door ons, het gesprek met uw apotheker aan kunt gaan.
 • Integraal begeleiden van medicatie-aanbestedingen . Resultaat: de door u gewenste kwaliteit wordt geleverd door de meest geschikte apotheekleverancier na een praktische offerteronde en vervolgens contractueel goed vastgelegd.
   • Aansturen van projectteams, bijvoorbeeld na problemen als gevolg van IGZ bezoeken.
   • Ondersteunen van zelfsturende of zelfverantwoordelijke teams om hun verantwoordelijkheid op het terrein van medicatieveiligheid goed te organiseren.
   • Als externe begeleider fungeren van het medicatieproces, NA aanbestedingen, namens de instelling. Tegen lage kosten bent u verzekerd van maximale grip op dit complexe dossier.